ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR
anul scolar 2020-2021
  • Orarul de reînscriere se va desfășura în perioada 25 mai - 5 iunie intre orele 08.00 si 18.00 de LUNI până VINERI
  • Înscrierile la gradiniță se vor desfășura în două etape: 8 iunie - 3 iulie și 20 iulie - 10 august. intre orele 08.00 si 18.00 de LUNI până VINERI

Ministerul Educației și Cercetării a stabilit, în vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, derularea succesivă a următoarelor etape (la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ):

  • reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze și în anul școlar 2020-2021;
  • înscrierea copiilor care nu au frecventat până acum acest tip de învățământ.

Reînscrierile se vor desfășura în perioada 25 mai - 5 iunie. Înscrierile se vor desfășura în două etape: 8 iunie - 3 iulie și 20 iulie - 10 august. Cazurile care nu au fost clarificate în cele două etape de înscrieri se pot rezolva în perioada 11 - 31 august.

Capacitatea instituției

Grădinița cu program prelungit-30 preșcolari

Gradinița cu program normal-30 preșcolari

Numărul de locuri aprobate in planul de scolarizare pe anul 2020/2021

  • Grădinița PP-: grupa mijlocie-15 locuri

- grupa mare-15 locuri

  • Grădinița PN-: grupa mijlocie-15 locuri

- grupa mare-15 locuri

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

  • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
  • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
  • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.

Criterii specifice- Nu este cazul !

Persoane de contact

Secretar-0745 680 056

Responsabil comisie -0745 137 414

e-mail: ghilad.scoala@gmail.com

Pentru înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ prin poștă electronică, telefonic sau fax, datele necesare pentru a fi introduse în aplicația specifică din Modulul SIIIR - Înscriere la grădiniță 2020-2021.

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

  VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG !!!